Budimo Inovativni Kreativni Produktivni

Potaknimo inspiraciju i kreativnost mladih

Radionice za djecu i mlade

U suradnji sa projektnim partnerima želimo povećati izbor društvenih aktivnosti, povećati socijalnu uključenost, poticati usvajanje novih znanja i vještina te kreativnosti.

Održana završna konferencija

“Laboratorij kreativnosti”

U petak 18. ožujka 2023. godine u Multimedijalnom kulturnom centru društvenog doma u Muću održano je završno predstavljanje projekta „Laboratorij kreativnosti“ (UP.02.1.1.12.0010) sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz ITU mehanizma namijenjenog Urbanoj aglomeraciji Split. Projekt je provodila Općina Muć uz partnera Pokret Zagore – Udrugu za promicanje kvalitete života. Projekt je trajao dvije godine od 18.3.2021. do 18.3.2023. godine. Vrijednost projekta iznosila je 1.936.467,60 kuna. Aktivnosti i radionice koje su se održavale u sklopu projekta „Laboratorij kreativnosti“ bile su namijenjene djeci i mladima (do 29 godina). Radionice su imale kreativnu, kulturnu, umjetničku, sportsku i obrazovnu komponentu, a njihova glavna svrha bila je aktivno socijalno uključivanje djece i mladih. U „Laboratoriju kreativnosti“ održane su likovne, sportske i glazbene radionice, radionice arheološkog kulturnog programa, radionice cirkusa, kreativne radionice reciklaže i radionice digitalnog i grafičkog dizajna. U protekle dvije godine na projektu je održano preko 330 radionica, a u projektnim aktivnostima sudjelovalo je preko 100 djece i mladih s područja Općine Muć koji su stekli nove vještine i znanja. Na završnom predstavljanju „Laboratorija kreativnosti“ prikazan je prigodan film o radionicama i programima održanima u sklopu projekta, a djeca koja su sudjelovala na Cirkuskim radionicama izvela su cirkusku izvedbu te time pokazala naučene vještine.

Razvijmo kreativne potencijale

Projekt ‘Laboratorij kreativnosti’ uključuje provođenje aktivnosti, namijenjenih djeci i mladima (do 29 godina) kao ciljanoj skupini, koje razvijaju i usmjeravaju interese djece i mladih na nova područja, jačaju osobne kompetencije i socijalne vještine te kojima se doprinosi socijalnoj integraciji ciljane skupine.

0 +
Vrhunskih predavača
0 +
Kreativnih radionica
0 kn
Potpuno besplatno

Aktualne radionice

Općina Muć i Udruga Pokret Zagore

Zajedno za bolju budućnost

Likovne radionice

- Radionica keramike
- Radionica izrade stakla
- Kreativna radionica slikanja i crtanja.

Arheološki kulturni program

-Mala škola arheologije
-Radionica „Rimske igre“
-Radionica izrade „rimskog mozaika i odjeće“

Digitalni dizajn i grafički dizajn za mlade

- Radionica digitalnog dizajna
- Radionica digitalne fotografije
- Grafički dizajn.

Sportske radionice

- Mala olimpijada za djecu
- Rekreacija za mlade
- Radionica o zdravom životu i očuvanju zdravlja

Prijavite se na radionice

Broj mjesta je ograničen, prijavite se na vrijeme.