LABORATORIJ KREATIVNOSTI

Sažetak projekta:

Projekt ‘Laboratorij kreativnosti’ uključuje provođenje aktivnosti, namijenjenih djeci i mladima (do 29 godina) kao ciljanoj skupini, koje razvijaju i usmjeravaju interese djece i mladih na nova područja, jačaju osobne kompetencije i socijalne vještine te kojima se doprinosi socijalnoj integraciji ciljane skupine. U ‘Laboratoriju kreativnosti’ odvijat će se različiti programi koji imaju kreativnu, kulturnu, umjetničku, sportsku i obrazovnu komponentu, a njihova svrha je aktivno socijalno uključivanje.

 

  • Likovne radionice Radionica keramikeRadionica izrade staklaKreativna radionica slikanja i crtanja.  
  • Arheološki kulturni program Mala škola arheologije Radionica „Rimske igre“ Radionica izrade „rimskog mozaika i odjeće“ .  Posjet Arheološkom muzeju u Zagrebu i Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu.
  • Digitalni dizajn i grafički dizajn za mlade Radionica digitalnog dizajna Radionica digitalne fotografije Grafički dizajn.
  • Sportske radionice Mala olimpijada za djecu Rekreacija za mlade Radionica o zdravom životu i očuvanju zdravlja
  • Kreativna radionica reciklaže   
  • Glazbena radionica 
  • Radionica – CIRKUS!  

 

Postupak odabira ciljane skupine temeljen je analizi stanja demografskih trendova na razini Urbane aglomeracije Split (UAS) i općine Muć kao mikrolokacije predmetnog projekta, kao i na dostupnosti društvenih sadržaja na prostoru zaobalja UAS.

Ciljevi projekta:

1. Povećati socijalnu uključenost djece i mladih

2. Povećati socijalnu uključenost nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene mladih do 29 godina

Projekt financira: Europski socijalni fond, Operativni  program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb,broj poziva: UP.02.1.1.12. u 100% iznosu od 1.936.467,60 kuna.

Trajanje projekta: 18.3.2021/18.3.2023.

Ako želiš sudjelovati, PRIJAVI SE!  Požuri, jer broj sudionika na radionicama je ograničen!

Kako se prijaviti?

Da bi se prijavio na radionicu Laboratorija kreativnosti potrebno je ispuniti online prijavnicu na ovoj stranici, ukoliko imate nejasnoća ili dodatnih pitanja možete nam se obratiti putem e-maila [email protected] ili pozivom na broj   097 609 76 78 .

Redovito prati labkrea.muc.hr i saznaj koje su radionice aktivne kako bi se mogao prijaviti na onu koja te zanima.

 

Nositelj projekta
Partner projekta