Arheološki kulturni program

Arheološki kulturni program uključuje: malu školu arheologije, radionicu “Rimske igre”, izradu rimskog mozaika i odjeće te posjet arheološkom muzeju

 

 

Mala škola arheologije

Radionica je edukativnog karaktera te kroz praktičan rad približava djeci arheološka iskopavanja i istraživanja. Radionica ujedno obuhvaća i terenski rad pod nadzorom arheologa na lokalitetu Dobreč gdje će djeca susresti sa poslovima arheologa: ručni iskopi, čišćenje i uređivanje struktura, pregledavanje i prosijavanje iskopane zemlje, razvrstavanje i pranje nalaza, terenska dokumentacija čime se djeca kroz fizički rad i dokumentiranje na stvarnom arheološkom nalazištu educiraju u vrsti i opsegu posla arheologa i o povijesti vlastitoga kraja u rimskom periodu, rimskom životu, običajima te igrama. Radionica ima zabavan i pedagoški karakter, ali i edukativni karakter budući da pomaže učenicima u razumijevanju svakodnevnog života u prošlosti.

Radionicu će provoditi stručnjaci odgovarajućih kompetencija (arheolozi) koji će djecu kroz edukativne radionice upoznati sa vrstom i opsegom posla arheologa, kulturnom baštinom te povijesti vlastitog kraja u rimskom periodu na lokalitetu Dobreč u Gornjem Muću.

 

“Rimske igre“

25.10.2021.-30.10.2021. od 17:00- 18:30 (Dob:6-15 god.)

Radionica je zabavno edukativnog karaktera koja će djecu upoznati s nekadašnjim rimskim igrama koje su se odvijale na prostoru Dalmacije, ali i sa samim kreativnim izražavanjem, socijalnoj interakciji, intelektualnom razvoju te obrazovanju.
Radionicu će provoditi arheolozi koji će kroz igre predstaviti arheološke nalaze te naš lokalitet Dobreć na kojem je i pronađena kockica za igru iz rimskog doba.
Jedna od igara su Rimske igre na ploči, koje kao i sve igre sa pravilima zahtijevaju sofisticirane sposobnosti, kao što su: savladavanje vještine koju igra zahtjeva, poznavati svoje suigrače i uspostaviti dobar odnos s njima, znati čekati svoj red igranja, predvidjeti reakcije suparnika, koncentraciju, memoriju, nositi se s porazom i biti dobar pobjednik.

Broj sudionika na radionicama je ograničen, zato požuri i prijavi se!

 

Izrada rimskog mozaika i odjeće

Radionica će djecu upoznati s nekadašnjom rimskom odjećom te će im se prezentirati način izrade mozaika. Radionicu će provoditi stručnjaci odgovarajućih kompetencija (arheolozi).

 

Posjet muzeju

U okviru arheološkog kulturnog programa, djeca i mladi (do 29 godina) koji su sudjelovali na arheološkim radionicama će imati priliku zajednički i uz stručno vodstvo posjetiti arheološki muzej u Urbanoj aglomeraciji Split te arheološki muzej u Zagrebu, a za što će im biti osiguran besplatan prijevoz te  potrebne ulaznice.