Likovne radionice

 

Grupa likovnih radionica uključuje: radionice keramike, radionicu izrade stakla i kreativne radionice slikanja i crtanja

 

Radionica keramike

Radionica prilagođena djeci i mladima, a ista može služiti osobama s motoričkim i drugim teškoćama u terapijsku svrhu. Radionica keramike razvijat će kreativno stvaralaštvo kod sudionika, razvijati novu vještinu, poticati druženje i timski rad. Voditelj programa će pritom osiguravati tehničku podršku i edukativnu komponentu programa kroz učenje o materijalima i oblicima. Djecu i mlade će se poticati na timsko iznalaženje likovnih rješenja, međusobno uvažavanje i razvijanje kroz praksu.

Radionicu će provoditi stručnjaci odgovarajućih kompetencija koji će djecu i mlade kroz edukativne radionice upoznati kako izrađivati uporabnu keramiku ili suvenir te kako izraditi keramiku na lončarskom kolu.

 

Radionica izrade stakla – „Moje staklo“

Radionica predstavlja novi program izvannastavnih aktivnosti za djecu i mlade na prostoru općine Muć. Kroz radionicu će se ciljnu skupinu učini samostalnom skiciranju, oblikovanju, izradi i dekoraciji različitih oblika od stakla, a rezultirat će unikatnim hand made posuđem ili skulpturama. Programom se razvijaju nove vještine i kreativnost, ali ponajviše, socijalna inkluzija djece i mladih.

Radionicu će provoditi stručnjaci odgovarajućih kompetencija koji će djecu i mlade kroz kreativne radionice upoznati tehnikom obrade stakla, fuzijom te samim oslikavanjem stakla.

 

Kreativna radionica slikanja i crtanja

Radionica će djecu i mlade upoznati s raznim slikarskim tehnikama te razviti vještinu crtanja i slikanja, čime se potiče estetsko razmišljanje, razvija kreativnost, izgrađuje ukus i motivira ideje likovnog izražavanja. Ista kod sudionika daje zadovoljstvo stvaralaštva te ima efekt podizanja samopouzdanja kod djece i mladih.

Radionicu će provoditi stručnjaci odgovarajućih kompetencija koji će djecu i mlade kroz kreativne radionice upoznati tehnikama i materijalima slikanja i crtanja na papiru, platnu, oslikavanju tkanine i stakla.